Photo Photo Photo Photo Photo Photo
Print
E-mail
Biology: Prevalence and Identification of Some Ocular Bacterial Infections in Baghdad City

 

Prevalence and Identification of Some Ocular Bacterial Infections in Baghdad City

Zena K. Khalil*1, Eman K. Dewan1, Thikra M. Ali2, Saif S. Al-Kamil1

1Medical Technical Institution, Al-Mansur, Baghdad, Iraq.

2Medical Technical Institution, Bab Al –Moaadum, Baghdad, Iraq.

 

Abstract

     The study included 176 patients attended to Iben AL-Haithem hospital of ophthalmology in Baghdad city , at age of (14-77) years from the  period from September 2016-April 2017, there were 138(78%) patients having a positive culture of ocular  bacterial infections. Men were representing 41% while women 59%,  the patients with bacterial ocular infection from Baghdad were55% while the internally displaced were 45% , the patients with ocular bacterial  infections were representing  20% at mean age of 21.6±0.3y, 26% at 37.5±0.21y , 24% at53.5±0.23 y and 30% at69.5±0.10 y. The results showed 37% of the patients with ocular bacterial infections were having a history of diabetes mellitus and 44% with high blood pressure at mean age of 69.5±0.10 y. Gram positive bacteria represented 58% from the total isolates ,while gram negative were 42% . S.aureus was the common dominant isolates 29% followed by S.pneumoniae 21% , P.areuginosa 16% ,E coli 11% , Klibseilla spp 7% S.epidermidis 6%,Enterobacter spp6% ,  S.pyogenes 2% , Citrobacter freundii and Proteus spp 1% each of them  ,  the mix infection was found in three samples including (E. coli and P. aeruginosa),( E. coli and S. aureus) and  (P. aeruginosa and S. aureus)  .  S. aureus isolates were susceptible to  Amikacin 88%, Doxycycline 84% and they were highly resistance to Clindamycin 76% , while S.epidermidis  isolates were susceptible to each of  Amikacin, Cloramphenicol , Clindamycin and Doxycycline at a percentage of 80% and they were resistance to tetracycline 60% . S.pneumoniae isolates were susceptible to Clarithromycin 94% , Ceftriaxone 88%, S.pyogenes isolates were susceptible 100% to the most types of antibiotics such as  Erythromycin , Clarithromycin , Cloramphenicol , Clindamycin and Ceftriaxone . P.areuginosa  isolates were susceptible to Gentamicin 100%.,Ciprofloxacin , Doxycycline , Amikacin  72% for each antibiotic ,while E.coli isolates were susceptible to Cloramphenicol  90%, Ciprofloxacin and Gentamicin 80%.  Klibseilla spp isolates were susceptible to Ciprofloxacin and Gentamicin 100%, Ceftriaxone 83% while Proteus spp isolate were susceptible to all types of antibiotics 100%  Enterobacter spp isolates were susceptible to Ciprofloxacin 100% ,both of Gentamicin and Cloramphenicol  80% , Citrobacter freundii isolate were susceptible to Ceftriaxone , Cloramphenicol , Ciprofloxacin , Gentamicin  100%.   

Keywords: Ocular, bacterial infections, Baghdad.

انتشار وتحديد بعض اصابات العيون البكتيرية في مدينة بغداد

 

زينة قاسم خليل*1، ايمان خضير ديوان1، ذكرى محمود علي 2، سيف سعد كامل1

1 المعهد الطبي التقني ، المنصور، بغداد، العراق.

، بغداد، العراق. المعهد الطبي التقني ، باب المعظم2

 

الخلاصة

     شمات الدراسة 176 مريض مراجع لمستشفى ابن الهيثم للعيون في مدينة بغداد للأعمار ما بين (14-77) سنة  للفترة من ايلول 2016-نيسان 2017 , وجد ان 138(78%) مريض لديهم نتاثج  موجبة لإصابات بكتيرية في العين , نسبة الرجال كانت41% والنساء 59% وكانت نسبة المرضى  المصابين بالتهابات العيون البكتيرية 55% من بغداد و45% من النازحين  . مثل المرضى المصابين بالتهابات العيون البكتيرية نسبة 20% للفئة العمرية 21.6±0.3  سنة, 26% للاعمار 37,5±0,21 سنة ,24% للاعمار 53,5±0,23 سنة و 30% للاعمار 69,5±0,10 سنة.

     كما بينت النتائج ان نسبة المصابين بالتهابات العيون البكتيرية ويعانون من مرض السكري كانت 37% بينما 44% كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم للاعمار 69,5±0,10 سنة , البكتيريا الموجبة لصبغة كرام مثلت 58% من مجموع العزلات الكلية بينما البكتيريا السالبة لصبغة كرام مثلت 42%. جراثيم المكورات العنقودية الذهبية كانت الاكثر شيوعا وبنسبة 29% ثم المسبحيات الرثوية 21% و الزوائف الزنجارية 16% و الاشريشيا القولونية 11% والكلبسيلا 7% والمكورات البشروية 6% والبكتيريا المعوية 6% والمسبحيات القيحية 2% و الليمونيات فريندي 1% والمتقلبلت 1% , الاصابات المزدوجة لوحظت في ثلاثة نماذج وشملت الاشريشيا القولونية +الزوائف الزنجارية , الاشريشيا القولونية + المكورات العنقودية الذهبية و الزوائف الزنجارية + المكورات العنقودية الذهبية . وبينت النتائج ان المكورات العنفودية الذهبية كانت حساسة لمعظم المضادات الحيوية التي استخدمت مثل الاميكاسين 88%و الدي اوكسيسايكلين 84% وكانت مقاومة للكلندمايسين 76% اما المكورات البشروية فكانت حساسة للاميكاسين والكلورمفينيكول والكلندمايسين والدي اوكسيسايكلين بنسبة 80% كما كانت مقاومة للتتراسايكلين 60% , المسبحيات الرئوية كانت حساسة للكلاارثرومايسين 94%والسيفترايكسون 88% , المسبحيات القيحية كانت حساسة 100%لمعظم المضادات الحيوية المستخدمة مثل الارثرومايسين والكلاارثرومايسين و الكلورمفينيكول والكلندمايسين والسيفاترايكزون ,الزوائف الزنجارية كانت حساسة للجنتمايسين 100%والسايبروفلوكساسين والدياوكسيسايكلين والاميكاسين 72% لكل منهم بينما الاشريشيا القولونية كانت حساسة للكلورمفينيكول 90% والسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 80% اما الكلبسيلا فكانت حساسة للسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 100% السيفاترايكزون 83% بينما المتقلبات كانت حساسة لكل انواع المضادات الحيوية بنسبة 100% اما البكتيريا المعوية فكانت حساسة السايبروفلوكساسين 100% وكلا من الجنتمايسين والكلورمفينيكول 80% اما الليمونيات فريندي فكانت حساسة للسيفلترايكزون والكلورمفينيكول والسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 100% الكلارارثرومايسين (94%) والجنتمايسين ( 100%) . 


alt

 

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.